Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

COMPLIANCE

Máte zavedený systém, který zajišťuje soulad s právními a regulatorními požadavky? Pokud ne, máme pro Vás řešení…

Co znamená zajišťování souladu v praxi?

Pojem compliance v praxi znamená určené zásady a postupy, které mají pokrývat konzistentně a propojeně veškeré činnosti. Někdy je funkce compliance mylně chápana pouze jako pověřená osoba. Zajišťování souladu znamená dodržování legislativních a regulatorních požadavků na všech úrovních společnosti, samozřejmě s adekvátním organizačním zajištěním.

Cílem této funkce je preventivně vyhodnocovat potenciální důsledky připravovaných právních norem a regulatorních požadavků týkajících se podnikání a jejich reporting vedení s cílem eliminace možných dopadů na společnost. Dále si pod tímto pojmem lze představit například poskytování služeb a produktů v souladu s externími požadavky regulátorů včetně příslušné kontroly.


 

Níže jsou vyjmenovány činnosti směřující k zajišťování a monitorování souladu ve společnosti:

Definování Compliance programu jako základního rámce,
Zajišťování metodického vedení oblasti řízení compliance rizik,..
Poskytování rad a školení v oblasti řízení compliance rizik,
Identifikování, stanovení priorit, řízení a sledování rizik v oblasti compliance,
Testování a reportování rizik v oblasti compliance,
Podporování rozhodovacích a schvalovacích procesů vedení společnosti z hlediska compliance rizik.

   Green-TickCompliance SMALL


 

PRACUJEME EFEKTIVNĚ