Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

RISK MANAGEMENT

“Rizika pod kontrolou” aneb proces inteligentního řízení podnikových rizik

Nabízíme vybudování vhodné infrastruktury za použití logického a systematického postupu, který umožní minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky. Systém řízení rizik spadá plně do kompetence výkonného vedení společnosti, vlastní aktivity mohou být zajištěny interně nebo externě, vždy však s přímou vazbou na výkonné vedení. 


Proces inteligentního řízení rizik – jak na to?

Řízení rizik je nedílnou součástí moderního pojetí Corporate Governance (Správy a řízení společnosti). Jedná se o postupný a neustále se opakující proces, který pomáháme implementovat tak, aby fungoval na základě následujících  aktivit:

Risk managemenet 700

1. Identifikace rizik – ve spulpráci s managementem vytvoříme základní databázi rizik, kterými se bude proces řízení rizik zabývat

2. Analýza a vyhodnocení rizik – management stanoví závažnost rizik a prioritu jejich zpracování

3. Návrh a implementace interních kontrol – riziko eliminujeme smysluplně navrženou a implementovanou interní kontrolou

4. Testování kontrol – efektivitu interních kontrol pravidelně testuje interní audit

5. Monitorováním rizik rozumíme pravidelnou aktualizaci databáze rizik


 

MĚJTE RIZIKA POD KONTROLOU