Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

INTERNAL CONTROL SYSTEM

INTERNAL CONTROL SYSTEM – VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Primárním cílem naší práce je adekvátně chránit majetek společnosti, zajistit přiměřenou kontrolu nad finančními toky a přispět tak k vyšší spolehlivosti finančních výkazů.

VKS formalizuje reakci společnosti na existující rizika. Interní kontroly, ze kterých se vnitřní kontrolní systém skládá, definujeme pro klíčové procesy tak, aby pokrývaly rizika, významné účty a/nebo transakce.

Interní audit, který jsme připraveni pro Vás také zabezpečit, pravidelně hodnotí kvalitu vnitřního kontrolního systému, uvádí směr kontrolnímu prostředí, dohlíží nad dodržováním interních kontrol a pravidelně testuje jejich efektivitu.


…PROČ VKS MÍT?

Ukázkový příklad nedostatečného vnitřního kontrolního systému vedoucího k poškození firmy– při zástupu zaměstnance odpovědného za vydávání hotovosti z pokladny bylo zjištěno manko. Nesrovnalost vznikla podvodným jednáním zaměstnance, který měl na starosti vyplácení záloh a zároveň odsouhlasování konečného stavu pokladny na účetní záznamy. Správně nastavený a fungující vnitřní kontrolní systém by měl oddělené pravomoci (pokladna a odsouhlasení pomocí dvou nezávislých osob) a podobné situaci by předcházel implementovanou kontrolou. Jedná se zde o modelový případ, který může mít na společnost dopad v řádech tisíců korun, ale historie nám dává dostatek odstrašujících případů s miliardovými dopady na globální ekonomiku (Enron, Lehman Brothers atd.)

Ať už je Vaše společnost regionálním výrobcem nebo nadnárodní společností, správné nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému Vám může zachránit mnohé – finance, majetek, citlivá data, pozici na trhu, lidský kapitál…

V rámci VKS Vám nabízíme vše od individuálního poradenství v konkrétních situacích specifických pro Vaši společnost, až po komplexní služby návrhu a implementace vnitřního kontrolního systému napříč celou organizací.


 Green-TickCompliance SMALL

CHRÁNÍME MAJETEK SPOLEČNOSTI